TÄVLINGSREGLER
POÄNGSYSTEM PÅ TÄVLING

Så här går sporten går till:
Hunden ska efter förarens dirigering hämta bollar från planen in i ett mål. Hunden hämtar bollarna, som är luftfyllda gummibollar och vanligtvis i storleken 65-85cm, genom att putta dom framför sig. Hunden med kortast tid vinner. Ekipaget kan straffas med tidspålägg vid dåligt samarbete eller fel, ekipaget kan även belönas med tidsavdrag vid snygg uppvisning så som gott samarbete. Hundens utgångsläge är liggande/sittande hos föraren. Föraren skickar hunden ut på planen och dirigerar den på distans utan att lämna sin position vid målet.

Ingenting är ju helt färdigt ännu men enligt grundidén (av Jan Nijboer, skaparen av sporten) ska man ge hunden så få dirigeringar som möjligt för att uppnå högsta poäng. Planen som används ska vara ca 30-50 meter lång och 15-25 meter bred. Maxtiden är 15 minuter. Om någon boll hamnar utanför banan ges tidspålägg, likaså om hunden skäller extremt mycket eller om föraren skriker och gormar åt hunden. Ekipaget blir diskvalificerat om hunden biter sönder någon boll eller att föraren är hotfull/beter sig illa mot sin hund, ekipaget kan även bli diskvalificerat om domaren bedömer att hunden är tränad under press eller inte uppskattar sporten.

Klass 1
8 bollar är placerade på planen i triangelform (se figur nedan), 4 bollar närmast föraren därefter 3 och längst bort en ensam boll. Hunden ska först hämta den bortre bollen (på bilden rödmarkerad). Därefter hämtas övriga bollar in en efter en utan särskild ordning. När alla bollarna är i målet ska hunden åter läggas i utgångspositionen och då stoppas klockan.

Klass 2
4 bollar är placerade i diamantformation (se figur nedan). Även här ska hunden börja med den bortre bollen. Därefter den vänstra (från föraren sett), sedan den högra och till sist hämtas den närmsta bollen. Om någon annan boll än den som hunden arbetar med flyttas ur position ges tidspålägg. När alla bollarna är i mål och hunden återigen är i utgångsposition stoppas tiden.

Klass 3
5 bollar ligger på planen i rak linje från föraren (se figur nedan). Här ska hunden börja med boll nummer 3 från föraren sett och därefter ta bollarna i ordningen 2,1,5 och 4 (räknat att nummer 1 är den boll som är närmast föraren). Om någon annan boll än den som hunden arbetar med flyttas ur position ges tidspålägg. När alla bollarna är i mål och hunden återigen är i utgångsposition stoppas tiden.

Andra varianter
Det finns lite olika varianter på Treibball och det behöver inte alls vara klassindelat så som det är beskrivet ovan utan man kan göra på andra sätt. Ett vanlig sätt är att man (liksom i fårvallning) har "grindar" som hunden ska ta bollen igenom på sin väg till målet. Det blir som en bana där hund och förare måste vara väldigt samspelta för att ta sig igenom och även här går ju att variera svårighetsgraden väldigt mycket.

Det är inte alltid den hunden som hämtar bollarna snabbast som vinner, utan den hund som säkert följer sin förares direktiv och därmed undviker tidspålägg och dessutom har chansen att få tidsavdragen som har störst chans att vinna.

Fler typer av klassindelningar:
Man delar även in hundarna i olika klasser efter hundtyp (en särskild klass för ickevallare) och ålder. Åldersklasserna är (enligt grundidén av Jan Nijboer) Junior: 6 månader-2 år, Vuxen: 2-7 år, Veteran: från 7 år.

Varför Treibball och för vem?
Sporten passar alla hundar alla raser, renraser och blandraser och förare som gillar att arbeta tillsammans. Sporten passar extra bra för vallhundar då vallhundar är avlade för mycket rörelse, samarbete och jakt i form av förflyttning och allt detta ingår i sporten. Men att tänka på är att Treibball inte är ett substitut för fårvallning. Däremot ett bra alternativ då djur saknas, våra vallraser mår bra av denna sport då den får utlopp för sina egenskaper rörelse, samarbete och jakt som den är avlad för.

OBS! Sporten är inte officiell i Sverige ännu, detta är Tyska regler och kan komma att ändras!

3 bonuspoäng
Med bara en signal skickas hunden till spetsen på bolltriangeln. Med en andra signal sätter hunden bollen, i triangelns topp, i rullning.

2 bonuspoäng
- Innan vallandet av den första bollen i toppen stannas hunden. Det spelar ingen roll vilken signal som används för att stanna hunden.
- Föraren får lov att använda en herdestav. Om föraren använder herdestaven enbart till att stänga målet får de 2 bonuspoäng.

1 bonuspoäng
- Ytterligare en signal (ex. höger/vänster) används för att guida hunden in bakom bollen som ska tas först.
- Herdestaven har använts bara en gång utöver stängandet av målet.

Tillåtet, men inga bonuspoäng
Hunden behöver inte börja med just den bollen som ligger i toppen av triangeln, men måste börja valla från baksidan av triangeln. Men inga extra poäng ges.

1 felpoäng - Hunden startar på fel sida av triangeln
- Föraren lämnar startpositionen
- En boll rullar utanför planen
- Hunden skäller okontrollerat
- Herdestaven används för att valla en boll (för att flytta en boll som befinner sig utanför målet)

2 felpoäng
- Föraren tvingar/utsätter hunden för obehag med röst eller gester.

Diskvalificering
- Hunden förstör bollen genom att bita (=hunden dödar fåret), oavsett om bollen är i målet eller inte.
- Om föraren tvingar/utsätter hunden för obehag en tredje gång är spelet över för teamet
- Föraren straffar hunden fysiskt

En poäng är värd 15 sekunder. Om man får bonuspoäng dras dessa av från din sluttid (ex. 3 bonuspoäng=45 sekunders avdrag). Felpoängen man får blir sekunder som läggs till på sluttiden (ex. 2 felpoäng= 30 sekunders tidstillägg).

| Svar

Senaste kommentarer

02.08 | 19:24

Kommer ni ha någon freestyle kurs under hösten? :)

22.06 | 12:33

Lego ser taggad ut! Härligt!!

07.01 | 18:53

Söööööt !!!!!!!

07.01 | 18:51

Vilken fin glaskupa !