INSTRUKTÖRER
DIP.HUNDINSTRUKTÖR JEANETTE ARNESSON

Mina hunderfarenheter har jag fått från olika kurser och utbildningar jag gått, men naturligtvis har mina egna hundar och andras hundar lärt mig mycket. Jag känner att alla hundar och ägare jag möter genom kurser och träningsgrupper lär mig nya saker. Det känns både viktigt och naturligt för mig som instruktör att vidarutbilda mig hela tiden, det finns alltid mer att lära sig vad gäller hundar och hundträning.
Jag har idag fem hundar i min flock, Lego 6år Shetland Sheepdog, Nelly 4 år Cavalier King Charles Spaniel och Smilla 2år Shetland Sheepdog, Drömma 2år Cavalier King Charles Spaniel och Saga Cavalier King Charles Spaniel 9månader. Under åren har jag tränat flera olika grenar bla. agility, personspår, viltspår, personsök, specialsök, bevakning, rallylydnad och treibball.
Då jag har goda erfarenheter av att träna och uppfostra hundar genom att använda de mjuka träningsmetoderna är jag en vän till positiv förstärkning, jag tror på hundträning utan tvång och våld.
 

Mina utbildningar:
Allmänlydnadsinstruktör SBK
Agilityinstruktör Anita Axelsson
Rallylydnadsinstruktör Eva Hansson
Kantarellsöksinstruktör Hundens Hus Cilla Danielsson
Freestylesinstruktör Yvonne Öster
Bevakningsinstruktör Furface Hundskola Maria Ahola
Brandvarnarinstruktör Olofssons Djurcenter Frida-Marie Olofsson
Treibballinstruktör Helena Tiderman
Specialsök 1-årig grundutbildning- Frida Holst Aktiv Hundträning
Terapihund 1-årig utbildning- Hundens Hus Cilla Danielsson
Instruktörsutveckling- Svårmotiverade hundar- Fanny Gott Klickerklok
Instruktörsutveckling- Valpkurs- Fanny Gott Klickerklok
Instruktörsutveckling- Avslappning o kontroll- Fanny Gott Klickerklok
Anatomi - Svante Frisk & Ann Carlström 
                               Uppfödarutbildning- Hundutbildningsgruppen David Selin       Uppfödarutbildning- Cavaliersällskapet Erna-Britt Nordin      Uppfödarutbildning- Beteende Ewa Bergling Petersson SKK
Uppfödarutbildning- Anatomi Jack Brander SKK
Uppfödarutbildning- Juridik SKK
Uppfödarutbildning- Foderlära SKK
Ledarutvecklning steg 1 Studiefrämjande

Seminarier/Symposium jag gått:
Hundliv i harmoni- Begnt Rödseth
Beteendeanalys för hundproblem- Linda Atmer Etolog
Stress,frustration och förväntan- Tobias Gustavsson SLU
Hur nyanserar den vetenskapliga grunden dressyrmetoder, inlärning och uppfostran - Tobias Gustavsson och Jens Karlsson
Stress seminarie - Anders Hallgren Hundpsykolog
Kommunikation/inlärning/problemlösning/kroppsspråk-Memea Mohlin
Hundaggression- Ingrid Lingmark
Raskunskap- SBK
Påverkan eller åverkan- Kerstin Malm, Kenth Svartberg, Björn Forkman


Adventure dog Conferance -11
Hundens genetiska bas- Peter Savolainen Forskare vid KTH
Historiska hundtyper- Nicolette Salmon Husdjursagronom

Sexuell selektion- Hanna Lövlie fil Dr i Etologi
Regelverket kring hunduppfödning- Sara Dufva Jordbruksverket

Går det att testa hundars mentalitet?- Björn Forkman Professor

Genvägar i Per Erik Sundgrens fotspår- Åke Hedhammar Professor

Genetisk variation och hundavel- Erling Strandberg Husdjursgenetik
Epigenetik, mellan arv och miljö- Per Jensen Professor i Etologi 

Valpens anknytning och fermoner- Patrick Pageat Professor Etologi
Sexuell prägling hos hundar- Hanna Aronsson Fil Dr Etologi 

Att bedöma avelsresultat- Ingrid Tapper Biolog
Uppfödning av arbetande hundar- Erik Wilsson Fil Dr Zoologi 


Adventure dog Conference -10                                                                    Go kväll - Barbro Börjesson hundtränare

Go kväll - Lotta Strömland  producent

Hundcoachen - Fredrik Steen  programledare

Görel (Mia & Klara) - Klara Zimmergren  tv-programledare & humorskådespelerska

Hundkoll m.m. - Ingvar Ernblad  producent

Cesar Millans metoder i Sverige 1 - Bengt Rödseth  Gyllerboda Hundcenter

Cesar Millans metoder i Sverige 2 - Jennie Schedin  Sveriges hundskola

Social organisation och rangordning hos hundar   - Per Jensen  professor i etologi

Ägarens betydelse vid hundproblem - Linda Atmer Biolog

”Energiernas” betydelse för hundträningen - Hanno Essén docent i teoretisk fysik,ordförande i  Föreningen Vetenskap och Folkbildning

Vilka regler gäller när hund medverkar i tv? - Anna Lindgren Jordbruksverket

Gör om oss: makeover-programmens kulturella konventioner och betydelser

Anna Edin fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap

Bakom symtomen - Anders Hallgrenpsykolog

Risken med att imitera - Memea Mohlin hundägarcoach

Vem vill hjärna vara stressad? - Cilla Danielssonutbildare

Så har hundprogrammen påverkat hundsverige  - Reino Oskarsson dressör

Paneldiskussion om hur hundprogrammen påverkar hundsverige       

Adventure dog Conference -09
Hundens ursprung- Peter Savolainen forskare vid KTH
En hund är en hund, inte en varg!- Lars Werdin Paleontolog
Lukter och beteende- Sverre Sjölander Proffessor i zoologi
Berikning för hund- David Selin hundutbildningsgruppen
Modersegenskaper i uppfödning- Anna wallenbeck Agronom
Hunden, aptiten och personligheten- Helena Åkerberg doktor i farmakologi
Hundproblem ur ett behavoristiskt beteende- Lina Hetta Beteendeveteare
Vad är en bra relation?- Kerstin Malm
Polisens besikning av omhändertagna hundar- Glenn Andersson hundenheten

Adventure dog Conference -08
Hundansvarsutredningen- Per Arvelius Husdjursagronom
Polisen och farliga hundar- Leif Carlsson Utbildningsledare för hundförare
Evolutionen av slagsmålsbeteende- Olle Brick Etolog
Aggression och ärftlighet- Per Erik Sundgren Proffessor i genetik
Forskning om olika hundrasers farlighet- Linda Atmer Biolog
Hundrädsla inför skrämmande hundar- Carin Holmberg Fil.dr. i sociologi
Orsaken till aggressivitet- Anders Hallgren Psykolog
Vad gör en hund farlig- Reino Oskarsson Dressör
Oacceptabelt beteende hos hund- Brith Andersson SKK
Djurskyddet Sverige och farliga hundar- Åsa Hagelstedt Förbundssekreterare                           Bull & terrier-raserna- Irene Westerhom Etolog instruktör för bull & terrier

Adventure dog Confernce - 07
Relation som vägledning- Kerstin Malm Etolog
Relationens betydelse i träning- Kent Svartberg Etolog
Samband misshandlade djur och människor- Carin Holmgren Fil.dr. i sociologi
Hunden som genetisk modell- Göran Andersson Proffessor i husdjursgnetik
Ridgen och dermoid sinus- Göran Andersson Proffessor i husdjursgenetik
Skillnader i synen på relation hund och människa- Lars Fält Biolog
Relationerna hos hundar och vargar- Freddy Wrom Biolog
Polishundförare och tjänstehunden- Glenn Andersson Chef för hundförarpolisen
Vargrädsla och varghat- Anders Bjärvall Biolog
Vad tjänar hunden på att leva med människan?- Ingrid Tapper Etolog

Adveture dog Conference -06
Empati och värderingar- Kerstin Malm Etolog
Social struktur hos varg- Olof Lidberg Docent i viltetologi
Inlärningsprinciper- Björn Forkman Docent i etologi
Rädsla ett naturligt beteende eller dålig mentalitet- Sverre Sjölander Zoologi
Smärtfysiologi- Görel Nyman Docent i kirugi
Smärta och beteende- Caronile Yusof Etolog
Dålig välfärd- Linda Keeling Proffessor i djurskydd


Föreläsningar/Kurser jag gått:
Relation människa & hund - Kenth Svartberg
Handler 1dags kurs - Niklas Eriksson
Sökträning - Hanna Högström
Hundens inre liv- Per Jensen
Maxa dina belöningar- Maria Brandel
Massage forts - Marie Söderström 
K9 Nosework forts - Hundens Hus
K9 Nosework nyb - Hundens Hus
Shajping - Klickerklok
Genetik- Irene Berglund
Hundpromenaden- Lars Fält
Raskunskap- Åsa Ahlbom
I huvudet på en domare- Maritha Östlund Holmsten
Inlärning- Elin Dahlin
Handlerkurs- Svante Frisk
Hundproblem/problemhund-Markus Lindäle
Utställnings kurs- SKK
En lugn o avslappnad hund- Elin Dahlin
BPH- Ann-Chatrine Edoff
Stress och hur det påverkar din träning- Elin Dahlin
Hunden i vardagen- Lars Fält Biolog
Den viktiga leken- Tobias Gustavsson SLU
Longeringskurs- Hundia Motala Pirre
Rally-lydnad- uppdateringskurs- Hundia Motala Pirre
Spårhunden och lukter- Tobias Gustavsson SLU
Hur tänker domaren i ringen- Hans Rosenberg SKK presstalesman
Hundens mentalitet- Jan Gyllensten
Hur du håller din hund i form- Kjerstin Pettersson Chef SLU rehabavd.
Kommunicera så din hund förstår- Fredrik Steen
Valptester- Lars Fält Biolog
Spårkurs 4 dagars- Tobias Gustavsson SLU
Valpläger 3 dagar- Fanny Gott Klickerklok
Agility Foundations 2 dagar- Fanny Gott Klickerklok
Relationer/rädsla/aggressioner - Lars Fält Biolog
Berikning - Linda Atmer Biolog
Hundens utveckling - Runar Naess vargforskare
Aggressioner o rädslor - Runar Naess vargforskare
Varg - fakta o myter - Runar Naess vargforskare
Hundägare o eventuella rovdjursmöten - Runar Naess vargforskare
Rangordning och dominans - David Selin Hundutbildningsgruppen
Tellington TTouch kurs- Riekje Van Zanten Veterinär
Hoppteknikskurs- Eva Marie Wergård
Kontaktfältskurs- Fanny Gott Klickerklok
Tävlingskurs agility- strategisk placering- Marie Hansson
Tävlingskurs agility- Annica Aller
Tävlingskurs lydnad- Yvonne Öster
Vardagsproblem och dess lösningar- Memea Mohlin
Första hjälpen på hund- Theresa Ring Djursjukvårdare
ID-spår- Maria Ahola Furface Hundskola
Hjärtproblem hos hund och Lupa-projektet- Proffessor Jens Häggström
Näringslära för dräktiga/digivande tikar och valpar- Bo Edoff
Juridiskt ansvar som uppfödare- Ann Skogh SKK juridiska avdelning
Genetik- Ulla Therman SKK
Lydilitykurs- Maria Ahola Furface Hundskola
Mentaltträningsläger- Tobias Gustavsson och Jessica Åberg SLU
Ledarskap, hundens språk och beteende- Lars Fält Biolog
Vallningskurs- Nina Mellfors SBK Coach
Vardagslydnadsträning för kamphundar- Irene Westerholm Etolog Instruktör
Stress- Per Jensen Proffessor i Etologi
Hundens beteende- Per Jensen Proffessor i Etologi 
Lugnande signaler- Pernilla Carlqvist
Djurkommunikation- Kaisa Lundqvist
Problembeteende- Kerstin Malm Etolog
Tävlingspykologi- Maria Hagström
Hundens behov av mental aktivering- Marie Hansson Hundspykolog
Aggressioner- Eva Bergling Petersson
Hundspykologi stress & ledarskap Dennis Hallberg
Hundpsykologi- Anders Hallgren Hundspsykolog
Massagekurs- Marie Söderström Lundberg Hundfysioterapeut
Freestylekurs- Yvonne Öster
Klickerträning- Kina Molitor
Klickerträning- Helge Bollström
Klickerträning- Maria Hagström
Tävlingslydnad- Yvonne Öster
Bevakning- Maria Ahola
Treibball- Linda Wester
Stretchingkurs- Marie Söderström Lundberg Hundfysioterpeut
Anatomikurs- Marie Söderström Lundberg Hundfysioterapeut
Lugnande signalerkurs- Ewa Zander
Rallylydnad- Elin Åstrand
Viltspår- Ulla Stockberg
Hundens mentalitet- Nina Mellfors SBK Coach
Rallylydnad- Monique Wrambeck
Personsök- Lotta Pedersen
Hundmötesträning- Elin Åstrand
Tävlingsagility- Eva Persson
Optimal fysisk träningsupplägg- Marie Söderström Lundberg Fysioterapeut
Tävlingsagility- Lena Riedl
Kantarellsök- Pernilla Carlqvist                           
Jeanette med sin Sheltie Lego på specialsöksläger sommaren -09
DIP.HUNDINSTRUKTÖR HELEN LINDERGREN
Mina erfarenheter av hundträning har jag fått från mina egna hundar, kurser och utbildningar jag gått. Mina hästar som jag tränat och tävlat under åren har också gett mig erfarenhet av att träna djur. Då jag tycker all slags träning med djur som lever i flock har liknande träningsmetoder. En häst hoppar inte höga hinder om den inte tycker det är roligt och litar på sin ryttare. Jag tycker även att varje kurs jag håller ger mig nya erfarenheter eftersom alla individer är så olika, både hund och ägare.
Jag har idag 3st hundar i min flock. Jack 12år Jack Russel Terrier och Shantie 4år Australien Shepherd Iris 5år Cavalier King Charles Spaniel och mina 2 hästar, 2 katter och 2 kaniner. Min träningsfilsofi är att använda mjuka metoder och att hunden ska tycka det är roligt att samarbeta
.

Mina utbildningar:
Allmänlydnadsinstruktör SBK
Rallylydnadsinstruktör Eva Hansson
Kantarellsöksinstruktör Hundens hus Cilla Danielsson
Freestyleinstruktör Yvonne Öster
Bevakningsinstruktör Maria Ahola Furface Hundskola
Brandvarnarinstruktör Olofsson Djurcenter Frida-Marie Olofsson
Uppfödarutbildning- Cavaliersällskap Erna-Britt Nordin
Uppfödarutbildning- Beteende Ewa Bergling Petersson SKK
Uppfödarutbildning- Anatomi Jack Brander SKK
Uppfödarutbildning- Juridik SKK
Uppfödarutbildning- Foderlära SKK
Ledarutveckling steg 1 StudiefrämjandetSeminarium/Symposium jag gått:
Hundproblem ur olika vinklar -06 Adventure dog Conferance
Empati och värderingar- Kerstin Malm Etolog
Social struktur hos varg- Olof Lidberg Docent i viltetologi
Inlärningsprinciper- Björn Forkman Docent i etologi
Rädsla ett naturligt beteende eller dålig mentalitet- Sverre Sjölander Zoologi
Smärtfysiologi- Görel Nyman Docent i kirugi
Smärta och beteende- Caronile Yusof Etolog
Dålig välfärd- Linda Keeling Proffessor i djurskydd
Relationer mellan hund och människa- 07 Adventure dog Conferance
Relation som vägledning- Kerstin Malm Etolog
Relationens betydelse i träning- Kenth Svartberg Etolog
Samband misshandlade djur och människor- Carin Holmgren Fil.dr i sociologi
Hunden som genetisk modell- Göran Andersson Proffessor i husdjursgenetik
Ridgen och dermoid sinus- Göran Andersson Proffessor i husdjursgenetik
Relationerna hos hundar och vargar- Freddy Wrom Biolog
Polishundförare och tjänstehunden- Glenn Andersson chef för hundförarpolisen
Vargrädsla och varghat- Anders Bjärvall Biolog
Vad tjänar hunden på att leva med människan- Ingrid Tapper Etolog
Raskunskap- Sbk
Påverkan eller åverkan- Kerstin Malm, Björn Forkman, Kenth Svartberg

Föreläsningar/kurser jag gått:
ID-spår- Maria Ahola Furface Hundskola
Hjärtproblem hos hund och Lupa-projektet- Proffesor Jens Hägglund
Foderlära för dräktiga/digivande tikar och valpar- Bo Edoff
Juridiskt ansvar som uppfödare- Ann Skogh SKK juridiska avdelning
Genetik- Ulla Therman skk
Hundens beteende- Per Jensen Proffessor i Etologi
Problembeteende- Kerstin Malm Etolog
Hundens behov av mental aktivering- Marie Hansson
Hundspsykologi- Anders Hallgren
Klickerträning- Kina Molitor
Klickerträning- Helge Bollström
Klickerträning- Maria Hagström
Tävlingslydnad- Yvonne Öster
Treeibball- Linda Wester
Lugnade signaler- Ewa Zander
Rallylydnad- Monique Wrambeck
Optimal fysisk träningsupplägg- Marie Söderström Lundberg
Helen med sin Aussie tik Shanti 4år

| Svar

Senaste kommentarer

02.08 | 19:24

Kommer ni ha någon freestyle kurs under hösten? :)

22.06 | 12:33

Lego ser taggad ut! Härligt!!

07.01 | 18:53

Söööööt !!!!!!!

07.01 | 18:51

Vilken fin glaskupa !